شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات
از کجا معلوم امروز شنبه است؟...
 

شنبه 16 بهمن 1395
ن : فؤاد سیاهکالی نظرات

جایگزین پذیرها

کلمات کلیدی : هربرت اسپنسر , پلاسکو , آتش نشان , جامعه شناسی ,


هربرت اسپنسر، فیلسوف انگلیسى، ساختار جامعه را به ساختار بدن موجود زنده تشبیه مى كند، كه در آن برخى افراد نقش مغز و دستگاه عصبى را ایفا مى كنند، برخى نقش استخوان ها را و برخى نقش دستگاه تغذیه را و... در این میان برخى اندام ها همچون مغز و سیستم عصبى نقش اساسى ترى دارند زیرا علاوه بر تمركز آگاهى و قدرت در این دستگاه، سلول هاى آن جایگزین ناپذیرند. هر سلول مغزى كه بمیرد، براى همیشه مرده است و سلول دیگرى جایش را پر نمى كند. 
اندام هاى دیگر نقش هاى كمتر و كمترى دارند و كمترین نقش مربوط به ماهیچه هاست، كه هر چند عامل حركتند، اما همیشه تحت فرمان مغزند و مهم تر از آن، جایگزین پذیرند. مهم نیست كه انگشت شما زخم شود، بسوزد، تاول بزند، عفونت كند؛ همیشه سلول هاى جدیدى جاى سلول هاى قبلى را مى گیرند و بدن شما، چنان كه اتفاقى نیفتاده، به زندگى خود ادامه مى دهد. سلول هاى ماهیچه اى بیشترین حجم بدن شما را مى سازند، اما كمترین سطح نگرانى متوجه آن هاست.

ما سلول هاى ماهیچه اى هستیم؛ مهم نیست كه چند سال و چطور زندگى كنیم، چه كسانى را دوست داشته باشیم، چطور تلاش كنیم، شكست بخوریم و باز پیش برویم، مهم نیست شادمان باشیم یا غمگین، خوشبخت یا تیره روز، مهم نیست بسوزیم یا زیر بهمن برویم، سقوط كنیم یا در تصادم قطارها جان بدهیم، مهم نیست از اصل وجود داشته باشیم یا نه.

ما جایگزین پذیریم...


چهارشنبه 27 مرداد 1395
ن : فؤاد سیاهکالی نظرات

"اَحیه آشِر اَحیه"

کلمات کلیدی : ژان پل سارتر , روانشناسی , روانشناسی کودک , جامعه شناسی , نظریه برچسب ,


١.
ژان پل سارتر فیلسوف اگزیستانسیال مى گوید: آدمى بخشى از وجود خود را در آینه ى دیگران مى شناسد. در زیستن با دیگران و از طریق دیگران است كه مى فهمد خجالتى است یا خوش مشرب، در روز سختى مورد اعتماد است یا تنها مرد روزهاى خنده و شادى است و... 
سارتر به این شناخت مى گوید "خودشناسى اُبژكتیو".

٢.
در جامعه شناسى نظریه اى هست به نام نظریه ى "برچسب". بر اساس این نظریه، وقتى فرد یا افرادى از دید جامعه برچسبى بخورند و به یك ویژگى شناخته شوند، خواه ناخواه به سمت آن ویژگى سوق داده مى شوند، حتى اگر در ابتدا فاقد آن ویژگى بوده باشند، و مثلاً با آن كه بار اول بر اثر ندانم كارى مرتكب جرمى شده و به زندان افتاده، تحت بار نگاه جامعه به زندان رفته ها، باز به سمت جرم كشیده مى شود.

٣.
در روانشناسى كودك مى گویند: كودك خود را با صفات و خصوصیات منفى توصیف نكنید، و حتى به هنگام توبیخ او آن ویژگى را به عنوان ویژگى ذاتى و ثابت شخصیت او قلمداد نكنید. چرا كه كودك شخصیت خود را با همان خصوصیت خواهد شناخت و به سمت پرخورى یا بى نظمى یا تنبلى یا رفتارهاى دیگرى كشیده خواهد شد كه شما او را به سبب شان انتقاد مى كنید.