شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات
از کجا معلوم امروز شنبه است؟...
 

سه شنبه 5 دی 1396
ن : فؤاد سیاهکالی نظرات

استقبالی بر چارلز بوکوفسکی

کلمات کلیدی : چارلز بوکوفسکی , بوکوفسکی , شعر ,


سه هفته س حموم نکردم
مث یه تیکه گوشت گندیده
یه گوشه افتادم
و خودمو مى خارونم
بوی تعفّنم اتاقو برداشته
دیگه لکه های سقفو مث صورت فلکیا میشناسم
اون ترک و اون دو تا جای میخ، ذات الکرسی ان
اگه مسیرشونو دنبال کنی 
به اون جعبه تقسیم میرسى
كه ستارۀ قطبیه

خداوندگارا
به کجا رسیده ام؟
به یاد داری
آن شب را
که تا صبح
روى نوك بلندترین کوه
زیر نگاه ستارگان
با هم کشتی گرفتیم
و تو نتوانستی پشتم را به خاک بمالی؟
انگار هزار سال قبل بود
انگار هزار سال قبل بود...
فؤاد سیاهکالی


شنبه 20 شهریور 1395
ن : فؤاد سیاهکالی نظرات

برای شهبانوی بغداد

کلمات کلیدی : شعر ,


سیصد و هفتاد و پنج سلطان از اقلیم نخست
نوبه و حبشه و طنجه
با هفت هزار غلام و كنیز
و دوازده هزار عاج فیل و كرگدن

صد و شصت و هشت خاقان از اقلیم دوم
خانقو و خانفور و كاشغر
با بیست و پنج هزار طاق ابریشم
و دو هزار پرده ى نگارین

هزار و هفتاد و شش راجه از اقلیم سوم
بنارس و سراندیب و گاجرات
با هشت هزار طوطى و طاووس
و سه هزار من عود و عنبر و كافور

هفتصد و نود و هفت خواجه از اقلیم چهارم
كشمیر و هرات و بلخ
با پنج هزار صندوق لعل بدخشان
و پنج هزار صندوق فیروزه ى نشابور

هزار و صد و چهل خان از اقلیم پنجم
قرقیز و تغزغز و بلاساغون
با چهارصد هزار تیغ خونریز
و چهارصد هزار بازوى بى رحم

دو هزار و پانصد و سى و یك شاهزاده از اقلیم ششم
روم و افرنج و اندلس
با صد و هفتاد هزار صنعت از صنایع عجیبه
و بیش از آن از كتب علوم حكماى قدیم

چهارصد و نه پادشاه از اقلیم هفتم
صقلاب و بلغار و روس
با پانصد هزار تخت پوست گوزن و خرس
و بى شمار، بى شمار اسب نژاده

تو را شش هزار و چهارصد و نود و شش عاشق بود
و هنوزم معمّایى است
كه چرا زان میان مرا برگزیدى؟فؤاد سیاهكالى.